Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79148 ngày (29.60%)169 lần ( 1.3%) 1.14 lần/ngày (114.19%)
44138 ngày (27.60%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.49%)
20135 ngày (27.00%)153 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
61135 ngày (27.00%)153 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
62135 ngày (27.00%)160 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.52%)
96135 ngày (27.00%)150 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
43134 ngày (26.80%)150 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.94%)
70134 ngày (26.80%)148 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.45%)
36132 ngày (26.40%)150 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
16131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
56130 ngày (26.00%)153 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.69%)
82130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
42129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
10128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
21128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
52128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
68128 ngày (25.60%)141 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
67127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
40126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
41126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
83126 ngày (25.20%)150 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.05%)
91126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
18125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
88124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
34123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
46123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
49123 ngày (24.60%)146 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.70%)
60123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
65123 ngày (24.60%)146 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.70%)
04122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
26122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
30122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
64122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
72122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
87122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
32121 ngày (24.20%)142 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
55121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
95121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
08120 ngày (24.00%)142 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.33%)
19120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
53120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
75120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
92120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
93120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
13119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
57119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
66119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
74119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
84119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
90119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
97119 ngày (23.80%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
17118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
22118 ngày (23.60%)122 lần ( 0.9%) 1.03 lần/ngày (103.39%)
38118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
03117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
05117 ngày (23.40%)142 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.37%)
11117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
12117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
31117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
48117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
58117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
73117 ngày (23.40%)140 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.66%)
76117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
89117 ngày (23.40%)137 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
51116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
15115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
24115 ngày (23.00%)140 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (121.74%)
86115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
99115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
06114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
29114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
35114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
47114 ngày (22.80%)133 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
59114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
54113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
00112 ngày (22.40%)133 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
14112 ngày (22.40%)131 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
50112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
78112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
81112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
02111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
07111 ngày (22.20%)130 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.12%)
23111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
39111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
94111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
80110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
33109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
25108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
63108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
71108 ngày (21.60%)125 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
01107 ngày (21.40%)114 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.54%)
27107 ngày (21.40%)117 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
37107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
98107 ngày (21.40%)123 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
09106 ngày (21.20%)125 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.92%)
69103 ngày (20.60%)117 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
77103 ngày (20.60%)117 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
28102 ngày (20.40%)117 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
4599 ngày (19.80%)116 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.17%)
8598 ngày (19.60%)111 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.27%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm