Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79149 ngày (29.80%)170 lần ( 1.3%) 1.14 lần/ngày (114.09%)
44138 ngày (27.60%)159 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.22%)
62136 ngày (27.20%)161 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.38%)
43134 ngày (26.80%)150 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.94%)
70134 ngày (26.80%)151 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.69%)
96134 ngày (26.80%)149 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.19%)
20133 ngày (26.60%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
36133 ngày (26.60%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
16131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
61131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
42129 ngày (25.80%)155 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.16%)
56129 ngày (25.80%)152 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.83%)
82129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
91129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
10128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
18128 ngày (25.60%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
21128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
41128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
52128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
68127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
83127 ngày (25.40%)151 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.90%)
26125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
34125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
40125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
64125 ngày (25.00%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
67125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
72125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
55124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
65123 ngày (24.60%)147 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.51%)
87123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
32122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
46122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
49122 ngày (24.40%)145 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.85%)
74122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
84122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
30121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
66121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
97121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
04120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
17120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
19120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
57120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
60120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
75120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
88120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
11119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
12119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
13119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
51119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
92119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
93119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
95119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
08118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
22118 ngày (23.60%)122 lần ( 0.9%) 1.03 lần/ngày (103.39%)
38118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
58118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
59118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
03117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
15117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
31117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
48116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
53116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
73116 ngày (23.20%)139 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
76116 ngày (23.20%)126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
05115 ngày (23.00%)140 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (121.74%)
06115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
90115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
99115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
35114 ngày (22.80%)133 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
86114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
89114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
29113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
50113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
14112 ngày (22.40%)131 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
24112 ngày (22.40%)136 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.43%)
39112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
47112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
54112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
78112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
81112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
00111 ngày (22.20%)132 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.92%)
07111 ngày (22.20%)130 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.12%)
80110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
94110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
01109 ngày (21.80%)116 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.42%)
23109 ngày (21.80%)121 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
25109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
98109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
02108 ngày (21.60%)126 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
09108 ngày (21.60%)128 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.52%)
33108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
27107 ngày (21.40%)117 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
37107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
63107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
71107 ngày (21.40%)123 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
28105 ngày (21.00%)120 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
77105 ngày (21.00%)120 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
69104 ngày (20.80%)118 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
8596 ngày (19.20%)109 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (113.54%)
4595 ngày (19.00%)111 lần ( 0.8%) 1.17 lần/ngày (116.84%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm