Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 01-05-2015 tới 02-05-2015 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 01-05-2015 tới 02-05-2015 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 01-05-2015
Đặc biệt46431
Giải nhất84894
Giải nhì5469090623
Giải ba909407308988537
708945182545804
Giải tư3425141144349376
Giải năm027616978772
091889396564
Giải sáu739740005
Giải bảy49612409

Loto: 31, 94, 90, 23, 40, 89, 37, 94, 25, 04, 25, 11, 34, 76, 76, 97, 72, 18, 39, 64, 39, 40, 05, 49, 61, 24, 09


Kết quả Thứ Bảy ngày 02-05-2015
Đặc biệt92947
Giải nhất75310
Giải nhì8545153645
Giải ba890599894921478
995042286792876
Giải tư4365271050329745
Giải năm297169435850
884145540241
Giải sáu785027411
Giải bảy89777800

Loto: 47, 10, 51, 45, 59, 49, 78, 04, 67, 76, 65, 10, 32, 45, 71, 43, 50, 41, 54, 41, 85, 27, 11, 89, 77, 78, 00