Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 01-08-2019 tới 04-08-2019 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 01-08-2019 tới 04-08-2019 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Năm ngày 01-08-2019
Đặc biệt05356
Giải nhất75468
Giải nhì7579465136
Giải ba479228861241265
887851336222868
Giải tư3501135686616292
Giải năm553777417724
515071178650
Giải sáu316635795
Giải bảy05201714

Loto: 56, 68, 94, 36, 22, 12, 65, 85, 62, 68, 01, 56, 61, 92, 37, 41, 24, 50, 17, 50, 16, 35, 95, 05, 20, 17, 14


Kết quả Thứ Sáu ngày 02-08-2019
Đặc biệt82782
Giải nhất94045
Giải nhì5866938238
Giải ba588941632206079
833442857743240
Giải tư2671019126120256
Giải năm237211443751
744416193121
Giải sáu053278929
Giải bảy91687963

Loto: 82, 45, 69, 38, 94, 22, 79, 44, 77, 40, 71, 91, 12, 56, 72, 44, 51, 44, 19, 21, 53, 78, 29, 91, 68, 79, 63


Kết quả Thứ Bảy ngày 03-08-2019
Đặc biệt25333
Giải nhất65118
Giải nhì4415589458
Giải ba930824488645770
050227288532612
Giải tư7039213718942174
Giải năm616702624508
925265330582
Giải sáu491214196
Giải bảy37886905

Loto: 33, 18, 55, 58, 82, 86, 70, 22, 85, 12, 39, 37, 94, 74, 67, 62, 08, 52, 33, 82, 91, 14, 96, 37, 88, 69, 05


Kết quả Chủ Nhật ngày 04-08-2019
Đặc biệt63132
Giải nhất73770
Giải nhì2490587481
Giải ba862527897824941
653640864493306
Giải tư7829723936879573
Giải năm485379129237
909406787810
Giải sáu925254889
Giải bảy31753252

Loto: 32, 70, 05, 81, 52, 78, 41, 64, 44, 06, 29, 39, 87, 73, 53, 12, 37, 94, 78, 10, 25, 54, 89, 31, 75, 32, 52