Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 01-10-2020 tới 03-10-2020 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 01-10-2020 tới 03-10-2020 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Năm ngày 01-10-2020
Đặc biệt03418
Giải nhất94194
Giải nhì6679017023
Giải ba730379429239168
441344437248295
Giải tư9929310190670002
Giải năm986005425834
032392164065
Giải sáu969118886
Giải bảy16638961

Loto: 18, 94, 90, 23, 37, 92, 68, 34, 72, 95, 29, 01, 67, 02, 60, 42, 34, 23, 16, 65, 69, 18, 86, 16, 63, 89, 61


Kết quả Thứ Sáu ngày 02-10-2020
Đặc biệt99600
Giải nhất25157
Giải nhì4160201801
Giải ba076916177963586
485621383736479
Giải tư7790198339303449
Giải năm484984079054
452809313793
Giải sáu521680821
Giải bảy90382102

Loto: 00, 57, 02, 01, 91, 79, 86, 62, 37, 79, 90, 83, 30, 49, 49, 07, 54, 28, 31, 93, 21, 80, 21, 90, 38, 21, 02


Kết quả Thứ Bảy ngày 03-10-2020
Đặc biệt49797
Giải nhất35496
Giải nhì9171219994
Giải ba928418926830971
510368083315865
Giải tư0583027344774096
Giải năm918119433206
986272802797
Giải sáu170823952
Giải bảy13883004

Loto: 97, 96, 12, 94, 41, 68, 71, 36, 33, 65, 83, 73, 77, 96, 81, 43, 06, 62, 80, 97, 70, 23, 52, 13, 88, 30, 04