Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 02-05-2014 tới 03-05-2014 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 02-05-2014 tới 03-05-2014 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 02-05-2014
Đặc biệt99852
Giải nhất56232
Giải nhì2615801735
Giải ba103196152324239
390239600996937
Giải tư4581328662855267
Giải năm813943191842
162029482537
Giải sáu598416652
Giải bảy98280901

Loto: 52, 32, 58, 35, 19, 23, 39, 23, 09, 37, 81, 86, 85, 67, 39, 19, 42, 20, 48, 37, 98, 16, 52, 98, 28, 09, 01


Kết quả Thứ Bảy ngày 03-05-2014
Đặc biệt97171
Giải nhất69170
Giải nhì3522886611
Giải ba846321919758201
726041601172006
Giải tư7773462009038596
Giải năm944101327883
662965129206
Giải sáu768264901
Giải bảy60923804

Loto: 71, 70, 28, 11, 32, 97, 01, 04, 11, 06, 73, 20, 03, 96, 41, 32, 83, 29, 12, 06, 68, 64, 01, 60, 92, 38, 04