Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 02-06-2014 tới 03-06-2014 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 02-06-2014 tới 03-06-2014 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Hai ngày 02-06-2014
Đặc biệt70418
Giải nhất63881
Giải nhì6523835057
Giải ba662415299463374
518308097310756
Giải tư2979195693107395
Giải năm172199073708
112886705590
Giải sáu009679264
Giải bảy32674520

Loto: 18, 81, 38, 57, 41, 94, 74, 30, 73, 56, 79, 56, 10, 95, 21, 07, 08, 28, 70, 90, 09, 79, 64, 32, 67, 45, 20


Kết quả Thứ Ba ngày 03-06-2014
Đặc biệt14006
Giải nhất16449
Giải nhì0425538414
Giải ba627316344261838
277780392726847
Giải tư1157698665257239
Giải năm961715998566
041244867672
Giải sáu093675809
Giải bảy44639872

Loto: 06, 49, 55, 14, 31, 42, 38, 78, 27, 47, 57, 86, 25, 39, 17, 99, 66, 12, 86, 72, 93, 75, 09, 44, 63, 98, 72