Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 02-06-2016 tới 04-06-2016 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 02-06-2016 tới 04-06-2016 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Năm ngày 02-06-2016
Đặc biệt66602
Giải nhất67309
Giải nhì6467665061
Giải ba069853354453700
028582856554393
Giải tư7439865445125780
Giải năm945035343835
613043961970
Giải sáu518218890
Giải bảy16768308

Loto: 02, 09, 76, 61, 85, 44, 00, 58, 65, 93, 39, 54, 12, 80, 50, 34, 35, 30, 96, 70, 18, 18, 90, 16, 76, 83, 08


Kết quả Thứ Sáu ngày 03-06-2016
Đặc biệt62998
Giải nhất54832
Giải nhì6950599204
Giải ba373805637779916
753389723950867
Giải tư3827467543088712
Giải năm151686070705
955256037903
Giải sáu100028372
Giải bảy68576680

Loto: 98, 32, 05, 04, 80, 77, 16, 38, 39, 67, 27, 75, 08, 12, 16, 07, 05, 52, 03, 03, 00, 28, 72, 68, 57, 66, 80


Kết quả Thứ Bảy ngày 04-06-2016
Đặc biệt25678
Giải nhất44135
Giải nhì7357537379
Giải ba830629530379597
130784823048391
Giải tư8981403447952201
Giải năm863786042804
441284276940
Giải sáu130175828
Giải bảy61961441

Loto: 78, 35, 75, 79, 62, 03, 97, 78, 30, 91, 81, 34, 95, 01, 37, 04, 04, 12, 27, 40, 30, 75, 28, 61, 96, 14, 41