Xem chi tiết cầu Truyền Thống 4 ngày, từ 02-09-2019 tới 06-09-2019 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 4 ngày, từ 02-09-2019 tới 06-09-2019 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Hai ngày 02-09-2019
Đặc biệt40725
Giải nhất77727
Giải nhì1142133009
Giải ba889812557033326
733800527817839
Giải tư0861138838169805
Giải năm764101460463
334038123943
Giải sáu254785457
Giải bảy12245261

Loto: 25, 27, 21, 09, 81, 70, 26, 80, 78, 39, 61, 88, 16, 05, 41, 46, 63, 40, 12, 43, 54, 85, 57, 12, 24, 52, 61


Kết quả Thứ Ba ngày 03-09-2019
Đặc biệt91254
Giải nhất37095
Giải nhì7132356977
Giải ba417613554329078
696554810607296
Giải tư7892132937749013
Giải năm342074261569
906537186003
Giải sáu404287594
Giải bảy83608206

Loto: 54, 95, 23, 77, 61, 43, 78, 55, 06, 96, 92, 29, 74, 13, 20, 26, 69, 65, 18, 03, 04, 87, 94, 83, 60, 82, 06


Kết quả Thứ Tư ngày 04-09-2019
Đặc biệt41784
Giải nhất40530
Giải nhì5880588316
Giải ba020984747570848
962215050431213
Giải tư2874089308246265
Giải năm071010901135
568288365896
Giải sáu636955442
Giải bảy63585732

Loto: 84, 30, 05, 16, 98, 75, 48, 21, 04, 13, 74, 93, 24, 65, 10, 90, 35, 82, 36, 96, 36, 55, 42, 63, 58, 57, 32


Kết quả Thứ Năm ngày 05-09-2019
Đặc biệt30051
Giải nhất43294
Giải nhì4813743790
Giải ba517006968939971
630703940384610
Giải tư6240285398032312
Giải năm798542032255
817848992794
Giải sáu441896157
Giải bảy50031658

Loto: 51, 94, 37, 90, 00, 89, 71, 70, 03, 10, 40, 53, 03, 12, 85, 03, 55, 78, 99, 94, 41, 96, 57, 50, 03, 16, 58


Kết quả Thứ Sáu ngày 06-09-2019
Đặc biệt58517
Giải nhất15045
Giải nhì3654893310
Giải ba798362182614419
623222712796909
Giải tư6406887004149324
Giải năm929622210126
333589410581
Giải sáu947666467
Giải bảy96603177

Loto: 17, 45, 48, 10, 36, 26, 19, 22, 27, 09, 06, 70, 14, 24, 96, 21, 26, 35, 41, 81, 47, 66, 67, 96, 60, 31, 77