Xem chi tiết cầu Truyền Thống 4 ngày, từ 02-12-2017 tới 06-12-2017 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 4 ngày, từ 02-12-2017 tới 06-12-2017 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Bảy ngày 02-12-2017
Đặc biệt70870
Giải nhất58764
Giải nhì3098779475
Giải ba957771907322261
392640059799868
Giải tư1125477289359192
Giải năm442458916303
045982501481
Giải sáu109739203
Giải bảy66762985

Loto: 70, 64, 87, 75, 77, 73, 61, 64, 97, 68, 25, 72, 35, 92, 24, 91, 03, 59, 50, 81, 09, 39, 03, 66, 76, 29, 85


Kết quả Chủ Nhật ngày 03-12-2017
Đặc biệt95809
Giải nhất97765
Giải nhì8747083864
Giải ba194843342859892
869703512361409
Giải tư4961649732341819
Giải năm692086402356
954627915097
Giải sáu190811070
Giải bảy48913689

Loto: 09, 65, 70, 64, 84, 28, 92, 70, 23, 09, 61, 97, 34, 19, 20, 40, 56, 46, 91, 97, 90, 11, 70, 48, 91, 36, 89


Kết quả Thứ Hai ngày 04-12-2017
Đặc biệt60833
Giải nhất17319
Giải nhì7463646790
Giải ba881087142251170
377140568724815
Giải tư4969723039366467
Giải năm735076191260
231822592663
Giải sáu606613755
Giải bảy49489788

Loto: 33, 19, 36, 90, 08, 22, 70, 14, 87, 15, 69, 30, 36, 67, 50, 19, 60, 18, 59, 63, 06, 13, 55, 49, 48, 97, 88


Kết quả Thứ Ba ngày 05-12-2017
Đặc biệt82177
Giải nhất04396
Giải nhì4132716933
Giải ba133210000431017
417836948774368
Giải tư2598726323774326
Giải năm385613134502
764964214285
Giải sáu671761765
Giải bảy94109155

Loto: 77, 96, 27, 33, 21, 04, 17, 83, 87, 68, 98, 63, 77, 26, 56, 13, 02, 49, 21, 85, 71, 61, 65, 94, 10, 91, 55


Kết quả Thứ Tư ngày 06-12-2017
Đặc biệt02564
Giải nhất14248
Giải nhì2493034525
Giải ba379130197595136
742575343527651
Giải tư9975895336410780
Giải năm141796259784
732118991536
Giải sáu809980169
Giải bảy08858792

Loto: 64, 48, 30, 25, 13, 75, 36, 57, 35, 51, 75, 53, 41, 80, 17, 25, 84, 21, 99, 36, 09, 80, 69, 08, 85, 87, 92