Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 03-01-2014 tới 04-01-2014 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 03-01-2014 tới 04-01-2014 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 03-01-2014
Đặc biệt42976
Giải nhất67966
Giải nhì2970704241
Giải ba646537469273718
752590004707546
Giải tư2869219759750395
Giải năm779318806450
723867986837
Giải sáu520969681
Giải bảy98383617

Loto: 76, 66, 07, 41, 53, 92, 18, 59, 47, 46, 69, 97, 75, 95, 93, 80, 50, 38, 98, 37, 20, 69, 81, 98, 38, 36, 17


Kết quả Thứ Bảy ngày 04-01-2014
Đặc biệt53329
Giải nhất78062
Giải nhì6623362510
Giải ba202819997150441
651290389931845
Giải tư6502950306660359
Giải năm674027555304
362365533527
Giải sáu509776692
Giải bảy20173195

Loto: 29, 62, 33, 10, 81, 71, 41, 29, 99, 45, 02, 03, 66, 59, 40, 55, 04, 23, 53, 27, 09, 76, 92, 20, 17, 31, 95