Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 03-02-2016 tới 04-02-2016 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 03-02-2016 tới 04-02-2016 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Tư ngày 03-02-2016
Đặc biệt84175
Giải nhất01236
Giải nhì7834406556
Giải ba251941256893189
002708883252195
Giải tư8493413373556968
Giải năm656289399967
549351985434
Giải sáu634074418
Giải bảy01076034

Loto: 75, 36, 44, 56, 94, 68, 89, 70, 32, 95, 93, 33, 55, 68, 62, 39, 67, 93, 98, 34, 34, 74, 18, 01, 07, 60, 34


Kết quả Thứ Năm ngày 04-02-2016
Đặc biệt31058
Giải nhất47744
Giải nhì8993698925
Giải ba798390367367684
207693480643608
Giải tư9059929245558379
Giải năm011929671528
357616737980
Giải sáu672964323
Giải bảy15525088

Loto: 58, 44, 36, 25, 39, 73, 84, 69, 06, 08, 59, 92, 55, 79, 19, 67, 28, 76, 73, 80, 72, 64, 23, 15, 52, 50, 88