Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 03-04-2017 tới 06-04-2017 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 03-04-2017 tới 06-04-2017 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Hai ngày 03-04-2017
Đặc biệt06143
Giải nhất99550
Giải nhì7451307903
Giải ba112930025495919
664101787164456
Giải tư7227880277364350
Giải năm690336979334
690766818636
Giải sáu430325020
Giải bảy86892838

Loto: 43, 50, 13, 03, 93, 54, 19, 10, 71, 56, 27, 02, 36, 50, 03, 97, 34, 07, 81, 36, 30, 25, 20, 86, 89, 28, 38


Kết quả Thứ Ba ngày 04-04-2017
Đặc biệt69919
Giải nhất10955
Giải nhì5676971887
Giải ba385634992209585
122892922605283
Giải tư0833035102619664
Giải năm393445538357
918668375543
Giải sáu202584765
Giải bảy99417210

Loto: 19, 55, 69, 87, 63, 22, 85, 89, 26, 83, 33, 51, 61, 64, 34, 53, 57, 86, 37, 43, 02, 84, 65, 99, 41, 72, 10


Kết quả Thứ Tư ngày 05-04-2017
Đặc biệt66007
Giải nhất94419
Giải nhì4288904609
Giải ba353728330060710
479794591468887
Giải tư0908525097954341
Giải năm991515395220
089838229265
Giải sáu651661879
Giải bảy78454430

Loto: 07, 19, 89, 09, 72, 00, 10, 79, 14, 87, 08, 50, 95, 41, 15, 39, 20, 98, 22, 65, 51, 61, 79, 78, 45, 44, 30


Kết quả Thứ Năm ngày 06-04-2017
Đặc biệt55708
Giải nhất79948
Giải nhì6336790852
Giải ba631977901277626
568431152520904
Giải tư2939436798408750
Giải năm071896393012
747747301903
Giải sáu973574296
Giải bảy51845236

Loto: 08, 48, 67, 52, 97, 12, 26, 43, 25, 04, 39, 67, 40, 50, 18, 39, 12, 77, 30, 03, 73, 74, 96, 51, 84, 52, 36