Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 03-07-2014 tới 05-07-2014 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 03-07-2014 tới 05-07-2014 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Năm ngày 03-07-2014
Đặc biệt14696
Giải nhất82465
Giải nhì8052570090
Giải ba462048138236330
904010447342752
Giải tư6699414477269338
Giải năm271372220243
463141699511
Giải sáu176207328
Giải bảy76199087

Loto: 96, 65, 25, 90, 04, 82, 30, 01, 73, 52, 99, 44, 26, 38, 13, 22, 43, 31, 69, 11, 76, 07, 28, 76, 19, 90, 87


Kết quả Thứ Sáu ngày 04-07-2014
Đặc biệt77521
Giải nhất92595
Giải nhì6114067042
Giải ba216814548247768
820431357009064
Giải tư0481931497835810
Giải năm428764833733
108862382802
Giải sáu943054284
Giải bảy27989650

Loto: 21, 95, 40, 42, 81, 82, 68, 43, 70, 64, 81, 14, 83, 10, 87, 83, 33, 88, 38, 02, 43, 54, 84, 27, 98, 96, 50


Kết quả Thứ Bảy ngày 05-07-2014
Đặc biệt50815
Giải nhất27438
Giải nhì1254009435
Giải ba272856882428965
346528693479493
Giải tư8942612041956972
Giải năm373870418288
552867211074
Giải sáu513034779
Giải bảy63310980

Loto: 15, 38, 40, 35, 85, 24, 65, 52, 34, 93, 42, 20, 95, 72, 38, 41, 88, 28, 21, 74, 13, 34, 79, 63, 31, 09, 80