Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 03-08-2016 tới 04-08-2016 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 03-08-2016 tới 04-08-2016 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Tư ngày 03-08-2016
Đặc biệt82837
Giải nhất18600
Giải nhì6607336955
Giải ba700532466154682
725757710338528
Giải tư6562428349599708
Giải năm419070563398
572047519684
Giải sáu752137334
Giải bảy25322088

Loto: 37, 00, 73, 55, 53, 61, 82, 75, 03, 28, 62, 83, 59, 08, 90, 56, 98, 20, 51, 84, 52, 37, 34, 25, 32, 20, 88


Kết quả Thứ Năm ngày 04-08-2016
Đặc biệt39113
Giải nhất72321
Giải nhì0795388652
Giải ba471359178149971
120750570887803
Giải tư8778038563389344
Giải năm498152710305
172725335946
Giải sáu056521984
Giải bảy60931819

Loto: 13, 21, 53, 52, 35, 81, 71, 75, 08, 03, 78, 85, 38, 44, 81, 71, 05, 27, 33, 46, 56, 21, 84, 60, 93, 18, 19