Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 03-09-2017 tới 04-09-2017 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 03-09-2017 tới 04-09-2017 với vị trí 20 và 30

Kết quả Chủ Nhật ngày 03-09-2017
Đặc biệt95371
Giải nhất82210
Giải nhì6854645603
Giải ba773142712251299
213993031993531
Giải tư7931909846472665
Giải năm562218258544
454059165158
Giải sáu798811000
Giải bảy76392810

Loto: 71, 10, 46, 03, 14, 22, 99, 99, 19, 31, 31, 98, 47, 65, 22, 25, 44, 40, 16, 58, 98, 11, 00, 76, 39, 28, 10


Kết quả Thứ Hai ngày 04-09-2017
Đặc biệt79857
Giải nhất83183
Giải nhì9614928774
Giải ba601474217963805
323550994974994
Giải tư9047489549058760
Giải năm812295257671
779961913565
Giải sáu180807385
Giải bảy82601163

Loto: 57, 83, 49, 74, 47, 79, 05, 55, 49, 94, 47, 95, 05, 60, 22, 25, 71, 99, 91, 65, 80, 07, 85, 82, 60, 11, 63