Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 04-07-2016 tới 06-07-2016 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 04-07-2016 tới 06-07-2016 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Hai ngày 04-07-2016
Đặc biệt26609
Giải nhất81361
Giải nhì8494033701
Giải ba197796089041830
722895309015627
Giải tư7350606239521939
Giải năm848775959644
027326327179
Giải sáu309097687
Giải bảy62413069

Loto: 09, 61, 40, 01, 79, 90, 30, 89, 90, 27, 50, 62, 52, 39, 87, 95, 44, 73, 32, 79, 09, 97, 87, 62, 41, 30, 69


Kết quả Thứ Ba ngày 05-07-2016
Đặc biệt60071
Giải nhất51018
Giải nhì9980763207
Giải ba628513737685041
203775941119751
Giải tư9066969382623290
Giải năm739941343346
718682034568
Giải sáu680121010
Giải bảy19716508

Loto: 71, 18, 07, 07, 51, 76, 41, 77, 11, 51, 66, 93, 62, 90, 99, 34, 46, 86, 03, 68, 80, 21, 10, 19, 71, 65, 08


Kết quả Thứ Tư ngày 06-07-2016
Đặc biệt18292
Giải nhất47691
Giải nhì8828635789
Giải ba996836568517681
237916284235448
Giải tư6430144156984964
Giải năm258992537052
683727741357
Giải sáu939951616
Giải bảy16151355

Loto: 92, 91, 86, 89, 83, 85, 81, 91, 42, 48, 30, 41, 98, 64, 89, 53, 52, 37, 74, 57, 39, 51, 16, 16, 15, 13, 55