Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 04-08-2014 tới 07-08-2014 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 04-08-2014 tới 07-08-2014 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Hai ngày 04-08-2014
Đặc biệt53604
Giải nhất50403
Giải nhì9480964578
Giải ba819667684060984
638220129249556
Giải tư2772227655788066
Giải năm797113250477
248093653639
Giải sáu039805431
Giải bảy06176629

Loto: 04, 03, 09, 78, 66, 40, 84, 22, 92, 56, 72, 76, 78, 66, 71, 25, 77, 80, 65, 39, 39, 05, 31, 06, 17, 66, 29


Kết quả Thứ Ba ngày 05-08-2014
Đặc biệt24005
Giải nhất99562
Giải nhì2506674380
Giải ba390092808684093
012234922134821
Giải tư0179602160332974
Giải năm445019088535
851728378398
Giải sáu609242742
Giải bảy26128904

Loto: 05, 62, 66, 80, 09, 86, 93, 23, 21, 21, 79, 21, 33, 74, 50, 08, 35, 17, 37, 98, 09, 42, 42, 26, 12, 89, 04


Kết quả Thứ Tư ngày 06-08-2014
Đặc biệt26004
Giải nhất92286
Giải nhì6486800247
Giải ba581689060587247
423795649987145
Giải tư7232706862833434
Giải năm216555040933
456233973137
Giải sáu035866765
Giải bảy78940207

Loto: 04, 86, 68, 47, 68, 05, 47, 79, 99, 45, 32, 68, 83, 34, 65, 04, 33, 62, 97, 37, 35, 66, 65, 78, 94, 02, 07


Kết quả Thứ Năm ngày 07-08-2014
Đặc biệt98053
Giải nhất24703
Giải nhì6282647973
Giải ba630838753266764
521235040546480
Giải tư1230580121948131
Giải năm839255464407
435279010324
Giải sáu904353280
Giải bảy59008596

Loto: 53, 03, 26, 73, 83, 32, 64, 23, 05, 80, 30, 01, 94, 31, 92, 46, 07, 52, 01, 24, 04, 53, 80, 59, 00, 85, 96