Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 06-08-2015 tới 08-08-2015 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 06-08-2015 tới 08-08-2015 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Năm ngày 06-08-2015
Đặc biệt68373
Giải nhất53724
Giải nhì7084321067
Giải ba005871190164388
753578219752712
Giải tư5089062272261467
Giải năm086446668917
861124739393
Giải sáu031900442
Giải bảy12567872

Loto: 73, 24, 43, 67, 87, 01, 88, 57, 97, 12, 89, 22, 26, 67, 64, 66, 17, 11, 73, 93, 31, 00, 42, 12, 56, 78, 72


Kết quả Thứ Sáu ngày 07-08-2015
Đặc biệt61782
Giải nhất32014
Giải nhì1068802565
Giải ba679901951444020
416323694097200
Giải tư5143532940695411
Giải năm521788139349
325509780237
Giải sáu860053410
Giải bảy63797712

Loto: 82, 14, 88, 65, 90, 14, 20, 32, 40, 00, 43, 29, 69, 11, 17, 13, 49, 55, 78, 37, 60, 53, 10, 63, 79, 77, 12


Kết quả Thứ Bảy ngày 08-08-2015
Đặc biệt21531
Giải nhất34164
Giải nhì9750112733
Giải ba615258406316386
838830442793298
Giải tư6429867541816301
Giải năm290788980599
547764619911
Giải sáu186883620
Giải bảy24612346

Loto: 31, 64, 01, 33, 25, 63, 86, 83, 27, 98, 29, 75, 81, 01, 07, 98, 99, 77, 61, 11, 86, 83, 20, 24, 61, 23, 46