Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 07-01-2022 tới 08-01-2022 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 07-01-2022 tới 08-01-2022 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 07-01-2022
Đặc biệt33657
Giải nhất64428
Giải nhì7675378236
Giải ba083014323245167
128138731897658
Giải tư1604753037913633
Giải năm376494529303
186477477150
Giải sáu848337163
Giải bảy14316002

Loto: 57, 28, 53, 36, 01, 32, 67, 13, 18, 58, 04, 30, 91, 33, 64, 52, 03, 64, 47, 50, 48, 37, 63, 14, 31, 60, 02


Kết quả Thứ Bảy ngày 08-01-2022
Đặc biệt98969
Giải nhất23581
Giải nhì4473301226
Giải ba537956644703359
598936505429726
Giải tư6825936507358228
Giải năm203426847729
835586228049
Giải sáu228027881
Giải bảy30235704

Loto: 69, 81, 33, 26, 95, 47, 59, 93, 54, 26, 25, 65, 35, 28, 34, 84, 29, 55, 22, 49, 28, 27, 81, 30, 23, 57, 04