Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 07-01-2023 tới 10-01-2023 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 07-01-2023 tới 10-01-2023 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Bảy ngày 07-01-2023
Đặc biệt39597
Giải nhất20448
Giải nhì9837545648
Giải ba558509707925197
017956958807835
Giải tư1913801552413912
Giải năm772257060051
105033774923
Giải sáu710696135
Giải bảy95120593

Loto: 97, 48, 75, 48, 50, 79, 97, 95, 88, 35, 13, 15, 41, 12, 22, 06, 51, 50, 77, 23, 10, 96, 35, 95, 12, 05, 93


Kết quả Chủ Nhật ngày 08-01-2023
Đặc biệt20040
Giải nhất76965
Giải nhì0072596045
Giải ba240554026979722
768577703909960
Giải tư0127115879779924
Giải năm816436776511
339520121538
Giải sáu389582191
Giải bảy84736144

Loto: 40, 65, 25, 45, 55, 69, 22, 57, 39, 60, 27, 58, 77, 24, 64, 77, 11, 95, 12, 38, 89, 82, 91, 84, 73, 61, 44


Kết quả Thứ Hai ngày 09-01-2023
Đặc biệt78014
Giải nhất16270
Giải nhì2415926757
Giải ba497673843802952
131276171161184
Giải tư9459215723263734
Giải năm422577652017
621196890717
Giải sáu747254703
Giải bảy91863015

Loto: 14, 70, 59, 57, 67, 38, 52, 27, 11, 84, 59, 57, 26, 34, 25, 65, 17, 11, 89, 17, 47, 54, 03, 91, 86, 30, 15


Kết quả Thứ Ba ngày 10-01-2023
Đặc biệt81191
Giải nhất88140
Giải nhì6709663288
Giải ba956514420916651
573298306630657
Giải tư6386575373453988
Giải năm814624998664
918029007842
Giải sáu061913843
Giải bảy44467518

Loto: 91, 40, 96, 88, 51, 09, 51, 29, 66, 57, 86, 53, 45, 88, 46, 99, 64, 80, 00, 42, 61, 13, 43, 44, 46, 75, 18