Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 07-02-2017 tới 10-02-2017 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 07-02-2017 tới 10-02-2017 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Ba ngày 07-02-2017
Đặc biệt99866
Giải nhất57847
Giải nhì5144246591
Giải ba120621354527641
892219973046481
Giải tư0318725891914381
Giải năm136619211471
600768267855
Giải sáu152225686
Giải bảy78678403

Loto: 66, 47, 42, 91, 62, 45, 41, 21, 30, 81, 18, 58, 91, 81, 66, 21, 71, 07, 26, 55, 52, 25, 86, 78, 67, 84, 03


Kết quả Thứ Tư ngày 08-02-2017
Đặc biệt62814
Giải nhất04037
Giải nhì1937551777
Giải ba563913276884320
462041843490612
Giải tư7298884623292762
Giải năm986131231528
578110149787
Giải sáu648871788
Giải bảy71337608

Loto: 14, 37, 75, 77, 91, 68, 20, 04, 34, 12, 98, 46, 29, 62, 61, 23, 28, 81, 14, 87, 48, 71, 88, 71, 33, 76, 08


Kết quả Thứ Năm ngày 09-02-2017
Đặc biệt66681
Giải nhất73256
Giải nhì6488721325
Giải ba319803681328922
311242017340355
Giải tư4393895846142836
Giải năm806673574668
941177474627
Giải sáu191598976
Giải bảy51822040

Loto: 81, 56, 87, 25, 80, 13, 22, 24, 73, 55, 93, 58, 14, 36, 66, 57, 68, 11, 47, 27, 91, 98, 76, 51, 82, 20, 40


Kết quả Thứ Sáu ngày 10-02-2017
Đặc biệt39252
Giải nhất08951
Giải nhì7229746041
Giải ba973196495449280
023077923318472
Giải tư6663919663241332
Giải năm832963669446
064204761507
Giải sáu627474576
Giải bảy17125684

Loto: 52, 51, 97, 41, 19, 54, 80, 07, 33, 72, 63, 96, 24, 32, 29, 66, 46, 42, 76, 07, 27, 74, 76, 17, 12, 56, 84