Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 07-04-2023 tới 10-04-2023 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 07-04-2023 tới 10-04-2023 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 07-04-2023
Đặc biệt49736
Giải nhất58224
Giải nhì6555614147
Giải ba581507273843810
308123314913629
Giải tư8908183074390764
Giải năm654719589971
778625694304
Giải sáu463465406
Giải bảy00447222

Loto: 36, 24, 56, 47, 50, 38, 10, 12, 49, 29, 08, 30, 39, 64, 47, 58, 71, 86, 69, 04, 63, 65, 06, 00, 44, 72, 22


Kết quả Thứ Bảy ngày 08-04-2023
Đặc biệt29815
Giải nhất36073
Giải nhì8533358920
Giải ba974337828003170
068588825588818
Giải tư2712001615965386
Giải năm074445039287
385936438366
Giải sáu075849001
Giải bảy12547322

Loto: 15, 73, 33, 20, 33, 80, 70, 58, 55, 18, 12, 16, 96, 86, 44, 03, 87, 59, 43, 66, 75, 49, 01, 12, 54, 73, 22


Kết quả Chủ Nhật ngày 09-04-2023
Đặc biệt10026
Giải nhất76693
Giải nhì6657462714
Giải ba545685399895807
039905057184713
Giải tư1316090279093442
Giải năm371666414419
843131580433
Giải sáu469923443
Giải bảy02735812

Loto: 26, 93, 74, 14, 68, 98, 07, 90, 71, 13, 16, 02, 09, 42, 16, 41, 19, 31, 58, 33, 69, 23, 43, 02, 73, 58, 12


Kết quả Thứ Hai ngày 10-04-2023
Đặc biệt06363
Giải nhất75304
Giải nhì2950525800
Giải ba334325147246580
241617659598352
Giải tư7743740318599221
Giải năm318728558646
858402568458
Giải sáu352139219
Giải bảy13543496

Loto: 63, 04, 05, 00, 32, 72, 80, 61, 95, 52, 43, 03, 59, 21, 87, 55, 46, 84, 56, 58, 52, 39, 19, 13, 54, 34, 96