Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 07-06-2014 tới 08-06-2014 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 07-06-2014 tới 08-06-2014 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Bảy ngày 07-06-2014
Đặc biệt40639
Giải nhất88890
Giải nhì7924577019
Giải ba778825121514141
788465245371008
Giải tư4118691087393068
Giải năm076452333462
438694655213
Giải sáu887449362
Giải bảy24075686

Loto: 39, 90, 45, 19, 82, 15, 41, 46, 53, 08, 18, 10, 39, 68, 64, 33, 62, 86, 65, 13, 87, 49, 62, 24, 07, 56, 86


Kết quả Chủ Nhật ngày 08-06-2014
Đặc biệt20179
Giải nhất87208
Giải nhì4653175467
Giải ba337602631762318
810328115689621
Giải tư5667055326392285
Giải năm913550722663
211644737096
Giải sáu179488217
Giải bảy11318615

Loto: 79, 08, 31, 67, 60, 17, 18, 32, 56, 21, 67, 53, 39, 85, 35, 72, 63, 16, 73, 96, 79, 88, 17, 11, 31, 86, 15