Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 07-06-2018 tới 10-06-2018 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 3 ngày, từ 07-06-2018 tới 10-06-2018 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Năm ngày 07-06-2018
Đặc biệt45882
Giải nhất14666
Giải nhì2563057640
Giải ba860775681446595
452494708949865
Giải tư7003251898385952
Giải năm508403219578
668927747870
Giải sáu759029302
Giải bảy64258812

Loto: 82, 66, 30, 40, 77, 14, 95, 49, 89, 65, 03, 18, 38, 52, 84, 21, 78, 89, 74, 70, 59, 29, 02, 64, 25, 88, 12


Kết quả Thứ Sáu ngày 08-06-2018
Đặc biệt27538
Giải nhất45413
Giải nhì1722537946
Giải ba790160052353977
300646637017780
Giải tư7334338847257246
Giải năm660960486823
066646248059
Giải sáu506261421
Giải bảy83174833

Loto: 38, 13, 25, 46, 16, 23, 77, 64, 70, 80, 34, 88, 25, 46, 09, 48, 23, 66, 24, 59, 06, 61, 21, 83, 17, 48, 33


Kết quả Thứ Bảy ngày 09-06-2018
Đặc biệt54099
Giải nhất15572
Giải nhì5438251227
Giải ba763363368415730
040888300419652
Giải tư8428544581756291
Giải năm890747987371
511892014517
Giải sáu573762187
Giải bảy64354819

Loto: 99, 72, 82, 27, 36, 84, 30, 88, 04, 52, 28, 45, 75, 91, 07, 98, 71, 18, 01, 17, 73, 62, 87, 64, 35, 48, 19


Kết quả Chủ Nhật ngày 10-06-2018
Đặc biệt01603
Giải nhất91334
Giải nhì8386657967
Giải ba815045599606546
345377877479267
Giải tư9673271774749433
Giải năm526707453475
458913775350
Giải sáu590531406
Giải bảy80675522

Loto: 03, 34, 66, 67, 04, 96, 46, 37, 74, 67, 73, 17, 74, 33, 67, 45, 75, 89, 77, 50, 90, 31, 06, 80, 67, 55, 22