Xem chi tiết cầu Truyền Thống 5 ngày, từ 07-09-2015 tới 12-09-2015 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 5 ngày, từ 07-09-2015 tới 12-09-2015 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Hai ngày 07-09-2015
Đặc biệt20180
Giải nhất38796
Giải nhì2225011388
Giải ba276257943146236
928174790417050
Giải tư8973237281469038
Giải năm520032414814
006486083990
Giải sáu938912630
Giải bảy40933572

Loto: 80, 96, 50, 88, 25, 31, 36, 17, 04, 50, 73, 72, 46, 38, 00, 41, 14, 64, 08, 90, 38, 12, 30, 40, 93, 35, 72


Kết quả Thứ Ba ngày 08-09-2015
Đặc biệt47743
Giải nhất33514
Giải nhì5733832625
Giải ba953214954644394
180631002476322
Giải tư7465702629708323
Giải năm146446121395
922599014706
Giải sáu390440805
Giải bảy63026812

Loto: 43, 14, 38, 25, 21, 46, 94, 63, 24, 22, 65, 26, 70, 23, 64, 12, 95, 25, 01, 06, 90, 40, 05, 63, 02, 68, 12


Kết quả Thứ Tư ngày 09-09-2015
Đặc biệt81894
Giải nhất31992
Giải nhì2450261950
Giải ba589497490698174
247361598272115
Giải tư1827524226218120
Giải năm875543694020
617113331152
Giải sáu173748716
Giải bảy42908592

Loto: 94, 92, 02, 50, 49, 06, 74, 36, 82, 15, 27, 42, 21, 20, 55, 69, 20, 71, 33, 52, 73, 48, 16, 42, 90, 85, 92


Kết quả Thứ Năm ngày 10-09-2015
Đặc biệt60043
Giải nhất94053
Giải nhì5311588914
Giải ba065201148798565
331860483268840
Giải tư9366497884292968
Giải năm949555779583
810693695127
Giải sáu463866730
Giải bảy47074089

Loto: 43, 53, 15, 14, 20, 87, 65, 86, 32, 40, 66, 78, 29, 68, 95, 77, 83, 06, 69, 27, 63, 66, 30, 47, 07, 40, 89


Kết quả Thứ Sáu ngày 11-09-2015
Đặc biệt39208
Giải nhất24050
Giải nhì7752901481
Giải ba802513829609636
429101016110350
Giải tư4557446583762189
Giải năm780708745000
557326256820
Giải sáu954225890
Giải bảy19340917

Loto: 08, 50, 29, 81, 51, 96, 36, 10, 61, 50, 57, 65, 76, 89, 07, 74, 00, 73, 25, 20, 54, 25, 90, 19, 34, 09, 17


Kết quả Thứ Bảy ngày 12-09-2015
Đặc biệt72771
Giải nhất52879
Giải nhì2490152102
Giải ba183781710470698
306735435851210
Giải tư9386981614829771
Giải năm423868751857
974276189483
Giải sáu447247755
Giải bảy20758017

Loto: 71, 79, 01, 02, 78, 04, 98, 73, 58, 10, 86, 16, 82, 71, 38, 75, 57, 42, 18, 83, 47, 47, 55, 20, 75, 80, 17