Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 08-07-2021 tới 09-07-2021 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 08-07-2021 tới 09-07-2021 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Năm ngày 08-07-2021
Đặc biệt10346
Giải nhất27144
Giải nhì7982118474
Giải ba303729565408025
887712223311382
Giải tư7376984635278076
Giải năm909926301273
497205724887
Giải sáu598759402
Giải bảy28509407

Loto: 46, 44, 21, 74, 72, 54, 25, 71, 33, 82, 76, 46, 27, 76, 99, 30, 73, 72, 72, 87, 98, 59, 02, 28, 50, 94, 07


Kết quả Thứ Sáu ngày 09-07-2021
Đặc biệt70060
Giải nhất95585
Giải nhì9282177303
Giải ba405050575767062
830032366996779
Giải tư6381627811095474
Giải năm407767711518
414964290797
Giải sáu821264455
Giải bảy75059799

Loto: 60, 85, 21, 03, 05, 57, 62, 03, 69, 79, 81, 78, 09, 74, 77, 71, 18, 49, 29, 97, 21, 64, 55, 75, 05, 97, 99