Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 09-11-2021 tới 10-11-2021 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 09-11-2021 tới 10-11-2021 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Ba ngày 09-11-2021
Đặc biệt71952
Giải nhất38113
Giải nhì4940462456
Giải ba787762921017133
916674408642109
Giải tư3202925441307525
Giải năm575303238518
774417194247
Giải sáu021744319
Giải bảy80623732

Loto: 52, 13, 04, 56, 76, 10, 33, 67, 86, 09, 02, 54, 30, 25, 53, 23, 18, 44, 19, 47, 21, 44, 19, 80, 62, 37, 32


Kết quả Thứ Tư ngày 10-11-2021
Đặc biệt43595
Giải nhất16549
Giải nhì5713284372
Giải ba156705543205691
974964810098921
Giải tư7384060641632810
Giải năm487500875578
086374660519
Giải sáu267811781
Giải bảy71605376

Loto: 95, 49, 32, 72, 70, 32, 91, 96, 00, 21, 84, 06, 63, 10, 75, 87, 78, 63, 66, 19, 67, 11, 81, 71, 60, 53, 76