Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 09-12-2021 tới 10-12-2021 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 09-12-2021 tới 10-12-2021 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Năm ngày 09-12-2021
Đặc biệt34346
Giải nhất19051
Giải nhì8702383795
Giải ba782203684365736
457739638044961
Giải tư8855566808949875
Giải năm204948004733
629278871521
Giải sáu188852248
Giải bảy24124933

Loto: 46, 51, 23, 95, 20, 43, 36, 73, 80, 61, 55, 68, 94, 75, 49, 00, 33, 92, 87, 21, 88, 52, 48, 24, 12, 49, 33


Kết quả Thứ Sáu ngày 10-12-2021
Đặc biệt25206
Giải nhất17375
Giải nhì9136955172
Giải ba321930754644624
800656738127874
Giải tư0103146129113461
Giải năm999585896530
587733277651
Giải sáu045724876
Giải bảy32248106

Loto: 06, 75, 69, 72, 93, 46, 24, 65, 81, 74, 03, 61, 11, 61, 95, 89, 30, 77, 27, 51, 45, 24, 76, 32, 24, 81, 06