Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 10-01-2016 tới 12-01-2016 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 10-01-2016 tới 12-01-2016 với vị trí 20 và 30

Kết quả Chủ Nhật ngày 10-01-2016
Đặc biệt95772
Giải nhất53729
Giải nhì4926617193
Giải ba350848518161177
258941626665184
Giải tư0495361528801062
Giải năm886612179700
382281444736
Giải sáu891535462
Giải bảy54560777

Loto: 72, 29, 66, 93, 84, 81, 77, 94, 66, 84, 95, 15, 80, 62, 66, 17, 00, 22, 44, 36, 91, 35, 62, 54, 56, 07, 77


Kết quả Thứ Hai ngày 11-01-2016
Đặc biệt12617
Giải nhất99247
Giải nhì7053991944
Giải ba488463373299476
626335703652084
Giải tư2798023381871620
Giải năm419027691326
041420680924
Giải sáu291318804
Giải bảy72772414

Loto: 17, 47, 39, 44, 46, 32, 76, 33, 36, 84, 98, 33, 87, 20, 90, 69, 26, 14, 68, 24, 91, 18, 04, 72, 77, 24, 14


Kết quả Thứ Ba ngày 12-01-2016
Đặc biệt70514
Giải nhất21073
Giải nhì5458675675
Giải ba045514963265659
985545197658279
Giải tư9164488987193106
Giải năm402261507537
391259059528
Giải sáu702399006
Giải bảy45719443

Loto: 14, 73, 86, 75, 51, 32, 59, 54, 76, 79, 64, 89, 19, 06, 22, 50, 37, 12, 05, 28, 02, 99, 06, 45, 71, 94, 43