Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 12-03-2019 tới 14-03-2019 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 12-03-2019 tới 14-03-2019 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Ba ngày 12-03-2019
Đặc biệt37899
Giải nhất94673
Giải nhì6454391378
Giải ba349077529401032
772167628391196
Giải tư9474824279433986
Giải năm795149177412
414906876865
Giải sáu978800652
Giải bảy03086334

Loto: 99, 73, 43, 78, 07, 94, 32, 16, 83, 96, 74, 42, 43, 86, 51, 17, 12, 49, 87, 65, 78, 00, 52, 03, 08, 63, 34


Kết quả Thứ Tư ngày 13-03-2019
Đặc biệt55062
Giải nhất46864
Giải nhì9951558103
Giải ba400214125937709
334708778219037
Giải tư2645601498721777
Giải năm061241614925
355207463784
Giải sáu881272227
Giải bảy40495944

Loto: 62, 64, 15, 03, 21, 59, 09, 70, 82, 37, 45, 14, 72, 77, 12, 61, 25, 52, 46, 84, 81, 72, 27, 40, 49, 59, 44


Kết quả Thứ Năm ngày 14-03-2019
Đặc biệt75608
Giải nhất15029
Giải nhì8424145914
Giải ba517318227532352
859352366555488
Giải tư1313077818410318
Giải năm647836342034
215498431243
Giải sáu758605254
Giải bảy73283182

Loto: 08, 29, 41, 14, 31, 75, 52, 35, 65, 88, 13, 78, 41, 18, 78, 34, 34, 54, 43, 43, 58, 05, 54, 73, 28, 31, 82