Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 12-03-2021 tới 13-03-2021 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 12-03-2021 tới 13-03-2021 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 12-03-2021
Đặc biệt85439
Giải nhất84075
Giải nhì7848929688
Giải ba312971868463601
546636577716129
Giải tư2609273985368966
Giải năm384028988403
630316224893
Giải sáu083841689
Giải bảy15703884

Loto: 39, 75, 89, 88, 97, 84, 01, 63, 77, 29, 09, 39, 36, 66, 40, 98, 03, 03, 22, 93, 83, 41, 89, 15, 70, 38, 84


Kết quả Thứ Bảy ngày 13-03-2021
Đặc biệt95112
Giải nhất99964
Giải nhì0319368084
Giải ba280568923314363
270476363908420
Giải tư3563698062003558
Giải năm804378326097
046256420871
Giải sáu590922609
Giải bảy16340228

Loto: 12, 64, 93, 84, 56, 33, 63, 47, 39, 20, 63, 80, 00, 58, 43, 32, 97, 62, 42, 71, 90, 22, 09, 16, 34, 02, 28