Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 12-04-2016 tới 13-04-2016 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 12-04-2016 tới 13-04-2016 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Ba ngày 12-04-2016
Đặc biệt10140
Giải nhất65129
Giải nhì4552404213
Giải ba908059023355604
659971431875029
Giải tư7281084795170086
Giải năm509312562413
676340731037
Giải sáu891906078
Giải bảy70417634

Loto: 40, 29, 24, 13, 05, 33, 04, 97, 18, 29, 81, 47, 17, 86, 93, 56, 13, 63, 73, 37, 91, 06, 78, 70, 41, 76, 34


Kết quả Thứ Tư ngày 13-04-2016
Đặc biệt09821
Giải nhất07664
Giải nhì8631968268
Giải ba393708284637736
358539748704500
Giải tư4685218879751039
Giải năm300523671371
234886319506
Giải sáu759664680
Giải bảy57854146

Loto: 21, 64, 19, 68, 70, 46, 36, 53, 87, 00, 85, 88, 75, 39, 05, 67, 71, 48, 31, 06, 59, 64, 80, 57, 85, 41, 46