Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 12-05-2014 tới 14-05-2014 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 12-05-2014 tới 14-05-2014 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Hai ngày 12-05-2014
Đặc biệt84703
Giải nhất34165
Giải nhì7201556448
Giải ba522657442662525
168397142788758
Giải tư0447899640721429
Giải năm559351855720
724050624373
Giải sáu105372478
Giải bảy75380718

Loto: 03, 65, 15, 48, 65, 26, 25, 39, 27, 58, 47, 96, 72, 29, 93, 85, 20, 40, 62, 73, 05, 72, 78, 75, 38, 07, 18


Kết quả Thứ Ba ngày 13-05-2014
Đặc biệt88185
Giải nhất66836
Giải nhì3036160318
Giải ba882458617110543
065733778497871
Giải tư9260931161100923
Giải năm743642954682
338906457147
Giải sáu757701130
Giải bảy42739356

Loto: 85, 36, 61, 18, 45, 71, 43, 73, 84, 71, 60, 11, 10, 23, 36, 95, 82, 89, 45, 47, 57, 01, 30, 42, 73, 93, 56


Kết quả Thứ Tư ngày 14-05-2014
Đặc biệt61511
Giải nhất51994
Giải nhì1184598518
Giải ba280518068610387
519886528186831
Giải tư8687964167000688
Giải năm190201512089
298253800905
Giải sáu049755104
Giải bảy39023496

Loto: 11, 94, 45, 18, 51, 86, 87, 88, 81, 31, 87, 41, 00, 88, 02, 51, 89, 82, 80, 05, 49, 55, 04, 39, 02, 34, 96