Xem chi tiết cầu Truyền Thống 4 ngày, từ 12-06-2020 tới 16-06-2020 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 4 ngày, từ 12-06-2020 tới 16-06-2020 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 12-06-2020
Đặc biệt51903
Giải nhất86977
Giải nhì8264953855
Giải ba329843110082680
692226404638224
Giải tư2170810845393246
Giải năm773450334448
068356543628
Giải sáu771469497
Giải bảy34400309

Loto: 03, 77, 49, 55, 84, 00, 80, 22, 46, 24, 70, 08, 39, 46, 34, 33, 48, 83, 54, 28, 71, 69, 97, 34, 40, 03, 09


Kết quả Thứ Bảy ngày 13-06-2020
Đặc biệt93761
Giải nhất04667
Giải nhì4753287951
Giải ba117598646246708
133616796748048
Giải tư2004480673213239
Giải năm545371645750
947369758295
Giải sáu219537506
Giải bảy79303938

Loto: 61, 67, 32, 51, 59, 62, 08, 61, 67, 48, 04, 06, 21, 39, 53, 64, 50, 73, 75, 95, 19, 37, 06, 79, 30, 39, 38


Kết quả Chủ Nhật ngày 14-06-2020
Đặc biệt36374
Giải nhất23994
Giải nhì8849328214
Giải ba256614017203328
524393977954185
Giải tư3849100846077906
Giải năm965352326383
920947685306
Giải sáu794102013
Giải bảy78014953

Loto: 74, 94, 93, 14, 61, 72, 28, 39, 79, 85, 49, 08, 07, 06, 53, 32, 83, 09, 68, 06, 94, 02, 13, 78, 01, 49, 53


Kết quả Thứ Hai ngày 15-06-2020
Đặc biệt75952
Giải nhất07700
Giải nhì6974224824
Giải ba928648222722072
362551604887103
Giải tư1653388790048120
Giải năm234942513917
107912790264
Giải sáu437551838
Giải bảy98723041

Loto: 52, 00, 42, 24, 64, 27, 72, 55, 48, 03, 53, 87, 04, 20, 49, 51, 17, 79, 79, 64, 37, 51, 38, 98, 72, 30, 41


Kết quả Thứ Ba ngày 16-06-2020
Đặc biệt94962
Giải nhất57945
Giải nhì5389787741
Giải ba827992490637707
002317538713619
Giải tư8040150567079788
Giải năm151990480626
783433305945
Giải sáu804092290
Giải bảy57714004

Loto: 62, 45, 97, 41, 99, 06, 07, 31, 87, 19, 40, 05, 07, 88, 19, 48, 26, 34, 30, 45, 04, 92, 90, 57, 71, 40, 04