Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 12-07-2017 tới 13-07-2017 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 12-07-2017 tới 13-07-2017 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Tư ngày 12-07-2017
Đặc biệt45712
Giải nhất76019
Giải nhì7131721295
Giải ba363519467447995
343281096111707
Giải tư7060807032766060
Giải năm788281067966
403769314880
Giải sáu705708307
Giải bảy41481908

Loto: 12, 19, 17, 95, 51, 74, 95, 28, 61, 07, 60, 70, 76, 60, 82, 06, 66, 37, 31, 80, 05, 08, 07, 41, 48, 19, 08


Kết quả Thứ Năm ngày 13-07-2017
Đặc biệt07831
Giải nhất64234
Giải nhì2395087901
Giải ba102181244054564
724796439142106
Giải tư3720982186735467
Giải năm209589145730
409814422314
Giải sáu609708157
Giải bảy15612357

Loto: 31, 34, 50, 01, 18, 40, 64, 79, 91, 06, 20, 21, 73, 67, 95, 14, 30, 98, 42, 14, 09, 08, 57, 15, 61, 23, 57