Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 12-07-2023 tới 14-07-2023 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 12-07-2023 tới 14-07-2023 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Tư ngày 12-07-2023
Đặc biệt67115
Giải nhất67785
Giải nhì2706404716
Giải ba668042332482424
043570986414186
Giải tư1010526140232965
Giải năm067389973795
573251475944
Giải sáu195764471
Giải bảy61551269

Loto: 15, 85, 64, 16, 04, 24, 24, 57, 64, 86, 10, 61, 23, 65, 73, 97, 95, 32, 47, 44, 95, 64, 71, 61, 55, 12, 69


Kết quả Thứ Năm ngày 13-07-2023
Đặc biệt26902
Giải nhất17552
Giải nhì9549622758
Giải ba370398573414296
420918703808681
Giải tư5105054313865587
Giải năm873943637301
721752648207
Giải sáu069373802
Giải bảy60661561

Loto: 02, 52, 96, 58, 39, 34, 96, 91, 38, 81, 05, 43, 86, 87, 39, 63, 01, 17, 64, 07, 69, 73, 02, 60, 66, 15, 61


Kết quả Thứ Sáu ngày 14-07-2023
Đặc biệt78668
Giải nhất82538
Giải nhì7569931456
Giải ba750138666871819
338718362863670
Giải tư1258253304282403
Giải năm890074047012
565850923728
Giải sáu143597118
Giải bảy45464964

Loto: 68, 38, 99, 56, 13, 68, 19, 71, 28, 70, 58, 33, 28, 03, 00, 04, 12, 58, 92, 28, 43, 97, 18, 45, 46, 49, 64