Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 12-10-2023 tới 14-10-2023 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 12-10-2023 tới 14-10-2023 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Năm ngày 12-10-2023
Đặc biệt50875
Giải nhất95632
Giải nhì3989234582
Giải ba505570301238198
209711389623153
Giải tư0633198120324676
Giải năm786614809846
320215390475
Giải sáu884935151
Giải bảy25652003

Loto: 75, 32, 92, 82, 57, 12, 98, 71, 96, 53, 33, 81, 32, 76, 66, 80, 46, 02, 39, 75, 84, 35, 51, 25, 65, 20, 03


Kết quả Thứ Sáu ngày 13-10-2023
Đặc biệt40620
Giải nhất36972
Giải nhì9768399909
Giải ba080475025563076
616177687927383
Giải tư6459022458955108
Giải năm129337448119
943525359742
Giải sáu794879397
Giải bảy86358468

Loto: 20, 72, 83, 09, 47, 55, 76, 17, 79, 83, 59, 24, 95, 08, 93, 44, 19, 35, 35, 42, 94, 79, 97, 86, 35, 84, 68


Kết quả Thứ Bảy ngày 14-10-2023
Đặc biệt59454
Giải nhất00486
Giải nhì0275543379
Giải ba995500528768380
326409413833448
Giải tư6838036175345331
Giải năm685395536500
135961605750
Giải sáu481321424
Giải bảy03398158

Loto: 54, 86, 55, 79, 50, 87, 80, 40, 38, 48, 38, 61, 34, 31, 53, 53, 00, 59, 60, 50, 81, 21, 24, 03, 39, 81, 58