Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 12-12-2022 tới 13-12-2022 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 12-12-2022 tới 13-12-2022 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Hai ngày 12-12-2022
Đặc biệt65180
Giải nhất55187
Giải nhì8212004658
Giải ba309314168856621
908579799038286
Giải tư8623432845886036
Giải năm806745778773
123167880648
Giải sáu148600540
Giải bảy42215895

Loto: 80, 87, 20, 58, 31, 88, 21, 57, 90, 86, 23, 28, 88, 36, 67, 77, 73, 31, 88, 48, 48, 00, 40, 42, 21, 58, 95


Kết quả Thứ Ba ngày 13-12-2022
Đặc biệt96688
Giải nhất37484
Giải nhì3408996210
Giải ba450355320970402
843594058825171
Giải tư0171240825893855
Giải năm705113070660
427027610998
Giải sáu856421917
Giải bảy41911564

Loto: 88, 84, 89, 10, 35, 09, 02, 59, 88, 71, 71, 08, 89, 55, 51, 07, 60, 70, 61, 98, 56, 21, 17, 41, 91, 15, 64