Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 13-07-2015 tới 14-07-2015 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 13-07-2015 tới 14-07-2015 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Hai ngày 13-07-2015
Đặc biệt16984
Giải nhất18441
Giải nhì2510397638
Giải ba345364603902513
330974194199596
Giải tư2405124297654078
Giải năm236073309461
741023243531
Giải sáu132610595
Giải bảy21828470

Loto: 84, 41, 03, 38, 36, 39, 13, 97, 41, 96, 05, 42, 65, 78, 60, 30, 61, 10, 24, 31, 32, 10, 95, 21, 82, 84, 70


Kết quả Thứ Ba ngày 14-07-2015
Đặc biệt05900
Giải nhất33580
Giải nhì0004305806
Giải ba582640971372121
691386975149273
Giải tư5514737630478135
Giải năm514858028841
566511338657
Giải sáu666364410
Giải bảy30018982

Loto: 00, 80, 43, 06, 64, 13, 21, 38, 51, 73, 14, 76, 47, 35, 48, 02, 41, 65, 33, 57, 66, 64, 10, 30, 01, 89, 82