Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 13-11-2020 tới 14-11-2020 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 13-11-2020 tới 14-11-2020 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 13-11-2020
Đặc biệt88287
Giải nhất11204
Giải nhì3845425196
Giải ba835648637335845
245968204719502
Giải tư9731540141853985
Giải năm371479010359
337965890342
Giải sáu030188616
Giải bảy49223830

Loto: 87, 04, 54, 96, 64, 73, 45, 96, 47, 02, 31, 01, 85, 85, 14, 01, 59, 79, 89, 42, 30, 88, 16, 49, 22, 38, 30


Kết quả Thứ Bảy ngày 14-11-2020
Đặc biệt28106
Giải nhất60882
Giải nhì4854652051
Giải ba678404182211315
804487442267267
Giải tư0212458491831596
Giải năm411282645170
636414714309
Giải sáu677145137
Giải bảy76138104

Loto: 06, 82, 46, 51, 40, 22, 15, 48, 22, 67, 12, 84, 83, 96, 12, 64, 70, 64, 71, 09, 77, 45, 37, 76, 13, 81, 04