Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 14-02-2023 tới 16-02-2023 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 14-02-2023 tới 16-02-2023 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Ba ngày 14-02-2023
Đặc biệt56141
Giải nhất73625
Giải nhì2559126545
Giải ba434171346652501
002826714852621
Giải tư1613922768629953
Giải năm158215401568
504413042096
Giải sáu393022137
Giải bảy20773884

Loto: 41, 25, 91, 45, 17, 66, 01, 82, 48, 21, 13, 27, 62, 53, 82, 40, 68, 44, 04, 96, 93, 22, 37, 20, 77, 38, 84


Kết quả Thứ Tư ngày 15-02-2023
Đặc biệt18158
Giải nhất68823
Giải nhì1062187113
Giải ba172800591619414
791863761159188
Giải tư2841868483185422
Giải năm536602726247
285410455904
Giải sáu602224508
Giải bảy54757282

Loto: 58, 23, 21, 13, 80, 16, 14, 86, 11, 88, 41, 84, 18, 22, 66, 72, 47, 54, 45, 04, 02, 24, 08, 54, 75, 72, 82


Kết quả Thứ Năm ngày 16-02-2023
Đặc biệt65243
Giải nhất02602
Giải nhì5418754495
Giải ba329565366244891
906535051174438
Giải tư4653470815398014
Giải năm180565366568
257467324978
Giải sáu412364314
Giải bảy89403486

Loto: 43, 02, 87, 95, 56, 62, 91, 53, 11, 38, 53, 08, 39, 14, 05, 36, 68, 74, 32, 78, 12, 64, 14, 89, 40, 34, 86