Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 14-04-2014 tới 15-04-2014 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 14-04-2014 tới 15-04-2014 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Hai ngày 14-04-2014
Đặc biệt96573
Giải nhất41029
Giải nhì6836419861
Giải ba492589466105193
372264387650369
Giải tư1862728629299223
Giải năm189490367443
486820345827
Giải sáu185803574
Giải bảy35626903

Loto: 73, 29, 64, 61, 58, 61, 93, 26, 76, 69, 62, 86, 29, 23, 94, 36, 43, 68, 34, 27, 85, 03, 74, 35, 62, 69, 03


Kết quả Thứ Ba ngày 15-04-2014
Đặc biệt86743
Giải nhất88745
Giải nhì8451145739
Giải ba318746018810840
902411762129219
Giải tư2270952874850054
Giải năm526462213669
036542457624
Giải sáu630572553
Giải bảy85462036

Loto: 43, 45, 11, 39, 74, 88, 40, 41, 21, 19, 70, 28, 85, 54, 64, 21, 69, 65, 45, 24, 30, 72, 53, 85, 46, 20, 36