Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 14-09-2014 tới 15-09-2014 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 14-09-2014 tới 15-09-2014 với vị trí 20 và 30

Kết quả Chủ Nhật ngày 14-09-2014
Đặc biệt42136
Giải nhất81842
Giải nhì1002375540
Giải ba860907404709436
062346116756460
Giải tư7583295616919435
Giải năm318003207459
985998903906
Giải sáu748937179
Giải bảy40583634

Loto: 36, 42, 23, 40, 90, 47, 36, 34, 67, 60, 83, 56, 91, 35, 80, 20, 59, 59, 90, 06, 48, 37, 79, 40, 58, 36, 34


Kết quả Thứ Hai ngày 15-09-2014
Đặc biệt46745
Giải nhất32994
Giải nhì5799015256
Giải ba891032055218604
020136627465954
Giải tư6744373449074521
Giải năm868625426244
646277373308
Giải sáu807107109
Giải bảy33146343

Loto: 45, 94, 90, 56, 03, 52, 04, 13, 74, 54, 44, 34, 07, 21, 86, 42, 44, 62, 37, 08, 07, 07, 09, 33, 14, 63, 43