Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 14-09-2017 tới 15-09-2017 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 14-09-2017 tới 15-09-2017 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Năm ngày 14-09-2017
Đặc biệt42140
Giải nhất87660
Giải nhì7501931394
Giải ba570362794841855
771254107098551
Giải tư6876979826796455
Giải năm742856597198
711549037035
Giải sáu620955201
Giải bảy01956130

Loto: 40, 60, 19, 94, 36, 48, 55, 25, 70, 51, 76, 98, 79, 55, 28, 59, 98, 15, 03, 35, 20, 55, 01, 01, 95, 61, 30


Kết quả Thứ Sáu ngày 15-09-2017
Đặc biệt66956
Giải nhất37201
Giải nhì4633320813
Giải ba622582671471492
572749029094373
Giải tư9002419275086553
Giải năm736357542176
693979009684
Giải sáu607377277
Giải bảy01891554

Loto: 56, 01, 33, 13, 58, 14, 92, 74, 90, 73, 02, 92, 08, 53, 63, 54, 76, 39, 00, 84, 07, 77, 77, 01, 89, 15, 54