Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 15-04-2022 tới 16-04-2022 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 15-04-2022 tới 16-04-2022 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 15-04-2022
Đặc biệt54045
Giải nhất27631
Giải nhì1478790992
Giải ba604514937562148
503340279138478
Giải tư9494357694002339
Giải năm371743373537
743829641185
Giải sáu907721120
Giải bảy60315432

Loto: 45, 31, 87, 92, 51, 75, 48, 34, 91, 78, 94, 76, 00, 39, 17, 37, 37, 38, 64, 85, 07, 21, 20, 60, 31, 54, 32


Kết quả Thứ Bảy ngày 16-04-2022
Đặc biệt36554
Giải nhất94220
Giải nhì7158197927
Giải ba998085034590346
354696221048173
Giải tư1377653638903566
Giải năm888344915181
627046800369
Giải sáu269085602
Giải bảy48819894

Loto: 54, 20, 81, 27, 08, 45, 46, 69, 10, 73, 77, 36, 90, 66, 83, 91, 81, 70, 80, 69, 69, 85, 02, 48, 81, 98, 94