Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 15-08-2018 tới 16-08-2018 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 15-08-2018 tới 16-08-2018 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Tư ngày 15-08-2018
Đặc biệt33662
Giải nhất56108
Giải nhì0191479749
Giải ba779121892889207
746382819204500
Giải tư7679869316465149
Giải năm997714539785
037685542167
Giải sáu591904892
Giải bảy26849824

Loto: 62, 08, 14, 49, 12, 28, 07, 38, 92, 00, 79, 93, 46, 49, 77, 53, 85, 76, 54, 67, 91, 04, 92, 26, 84, 98, 24


Kết quả Thứ Năm ngày 16-08-2018
Đặc biệt89187
Giải nhất67700
Giải nhì0815374389
Giải ba003459944840860
446710666623254
Giải tư2957626157204487
Giải năm536748676224
474756765151
Giải sáu488955564
Giải bảy69282089

Loto: 87, 00, 53, 89, 45, 48, 60, 71, 66, 54, 57, 61, 20, 87, 67, 67, 24, 47, 76, 51, 88, 55, 64, 69, 28, 20, 89