Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 15-08-2022 tới 17-08-2022 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 15-08-2022 tới 17-08-2022 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Hai ngày 15-08-2022
Đặc biệt19117
Giải nhất51486
Giải nhì2700245812
Giải ba222245209157517
099933174366134
Giải tư4783107449280171
Giải năm024774319917
782502075207
Giải sáu313533535
Giải bảy16679357

Loto: 17, 86, 02, 12, 24, 91, 17, 93, 43, 34, 83, 74, 28, 71, 47, 31, 17, 25, 07, 07, 13, 33, 35, 16, 67, 93, 57


Kết quả Thứ Ba ngày 16-08-2022
Đặc biệt05904
Giải nhất06952
Giải nhì6804120939
Giải ba603786406612692
848721143060174
Giải tư2899142143336106
Giải năm270848577045
587805465721
Giải sáu609529320
Giải bảy42830514

Loto: 04, 52, 41, 39, 78, 66, 92, 72, 30, 74, 99, 21, 33, 06, 08, 57, 45, 78, 46, 21, 09, 29, 20, 42, 83, 05, 14


Kết quả Thứ Tư ngày 17-08-2022
Đặc biệt54182
Giải nhất38978
Giải nhì6123303985
Giải ba413340028002948
834614598919870
Giải tư7884563451038078
Giải năm999511144432
535458450888
Giải sáu976390601
Giải bảy26044091

Loto: 82, 78, 33, 85, 34, 80, 48, 61, 89, 70, 84, 34, 03, 78, 95, 14, 32, 54, 45, 88, 76, 90, 01, 26, 04, 40, 91