Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 16-08-2016 tới 18-08-2016 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 16-08-2016 tới 18-08-2016 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Ba ngày 16-08-2016
Đặc biệt63712
Giải nhất79649
Giải nhì4145502801
Giải ba780903668943187
982274377472224
Giải tư9354127357017861
Giải năm408662743345
782982531688
Giải sáu409458668
Giải bảy54227016

Loto: 12, 49, 55, 01, 90, 89, 87, 27, 74, 24, 54, 73, 01, 61, 86, 74, 45, 29, 53, 88, 09, 58, 68, 54, 22, 70, 16


Kết quả Thứ Tư ngày 17-08-2016
Đặc biệt08257
Giải nhất84169
Giải nhì6610375785
Giải ba167062085241857
476056244093605
Giải tư7400691167747505
Giải năm360731389833
910956069620
Giải sáu427781813
Giải bảy26435788

Loto: 57, 69, 03, 85, 06, 52, 57, 05, 40, 05, 00, 11, 74, 05, 07, 38, 33, 09, 06, 20, 27, 81, 13, 26, 43, 57, 88


Kết quả Thứ Năm ngày 18-08-2016
Đặc biệt26862
Giải nhất71202
Giải nhì1916374170
Giải ba401542555660587
165402636089797
Giải tư0132288531678762
Giải năm476367275177
509306007314
Giải sáu284167475
Giải bảy65883373

Loto: 62, 02, 63, 70, 54, 56, 87, 40, 60, 97, 32, 85, 67, 62, 63, 27, 77, 93, 00, 14, 84, 67, 75, 65, 88, 33, 73