Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 17-02-2023 tới 18-02-2023 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 1 ngày, từ 17-02-2023 tới 18-02-2023 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Sáu ngày 17-02-2023
Đặc biệt18435
Giải nhất11438
Giải nhì3285513679
Giải ba333427650151568
929500851060849
Giải tư6599011576377339
Giải năm249860101656
541597884332
Giải sáu870135891
Giải bảy56024094

Loto: 35, 38, 55, 79, 42, 01, 68, 50, 10, 49, 99, 15, 37, 39, 98, 10, 56, 15, 88, 32, 70, 35, 91, 56, 02, 40, 94


Kết quả Thứ Bảy ngày 18-02-2023
Đặc biệt44971
Giải nhất76196
Giải nhì8020483379
Giải ba309105692901406
784784524515333
Giải tư8607937140392793
Giải năm960241942098
535806090472
Giải sáu235816121
Giải bảy16784636

Loto: 71, 96, 04, 79, 10, 29, 06, 78, 45, 33, 07, 71, 39, 93, 02, 94, 98, 58, 09, 72, 35, 16, 21, 16, 78, 46, 36