Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 18-03-2020 tới 20-03-2020 với vị trí 20 và 30


Xem chi tiết cầu Truyền Thống 2 ngày, từ 18-03-2020 tới 20-03-2020 với vị trí 20 và 30

Kết quả Thứ Tư ngày 18-03-2020
Đặc biệt81489
Giải nhất16279
Giải nhì1683313453
Giải ba334161842262872
733417055986064
Giải tư1492156552947895
Giải năm279722189847
478810007626
Giải sáu251694594
Giải bảy12542890

Loto: 89, 79, 33, 53, 16, 22, 72, 41, 59, 64, 92, 65, 94, 95, 97, 18, 47, 88, 00, 26, 51, 94, 94, 12, 54, 28, 90


Kết quả Thứ Năm ngày 19-03-2020
Đặc biệt85074
Giải nhất33372
Giải nhì8698536432
Giải ba110740115129579
692511386322942
Giải tư7227612308046806
Giải năm800483893963
182249293867
Giải sáu110971212
Giải bảy81193679

Loto: 74, 72, 85, 32, 74, 51, 79, 51, 63, 42, 27, 23, 04, 06, 04, 89, 63, 22, 29, 67, 10, 71, 12, 81, 19, 36, 79


Kết quả Thứ Sáu ngày 20-03-2020
Đặc biệt85736
Giải nhất50768
Giải nhì0777801694
Giải ba951556766471816
056758044619342
Giải tư6841356202683456
Giải năm259117911714
710143064871
Giải sáu831374331
Giải bảy74738921

Loto: 36, 68, 78, 94, 55, 64, 16, 75, 46, 42, 41, 62, 68, 56, 91, 91, 14, 01, 06, 71, 31, 74, 31, 74, 73, 89, 21